Live-tv

Her kan du se, hvad der bliver sendt på Folketingets tv-kanal lige nu.

Programoversigt for Folketinget

Lørdag den 3. juni 2023
03:35

Møde nr. 69 i salen - Afslutningsdebat afholdt 31-05-2023 (genudsendelse)

18:15

Møde nr. 70 i salen afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

Programoversigt for Folketinget

Lørdag den 3. juni 2023
03:35

Møde nr. 69 i salen - Afslutningsdebat afholdt 31-05-2023 (genudsendelse)

18:15

Møde nr. 70 i salen afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

Søndag den 4. juni 2023
06:15

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om børn og unge diagnosticeret med ADHD afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

08:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at udarbejde undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen m.v. afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

09:30

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

11:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om børn og unge diagnosticeret med ADHD afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

13:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om manglende supplerende kriminalitetstjek afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

15:00

Åbent samråd i Socialudvalget om Barnets lov afholdt 30-05-2023 (genudsendelse)

16:45

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om børn og unge diagnosticeret med ADHD afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

18:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om manglende supplerende kriminalitetstjek afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

20:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at udarbejde undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen m.v. afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

21:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om manglende supplerende kriminalitetstjek afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

23:00

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

Mandag den 5. juni 2023
01:00

Møde nr. 68 i salen afholdt 30-05-2023 (genudsendelse)

06:30

Møde nr. 69 i salen - Afslutningsdebat afholdt 31-05-2023 (genudsendelse)

21:00

Møde nr. 70 i salen afholdt 01-06-2023 (genudsendelse)

Tirsdag den 6. juni 2023
09:00

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

11:00

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

13:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab

14:00

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

16:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

17:00

SRSR-netværket - Konference om 50-året for den fri abort i Danmark afholdt 24-05-2023 (genudsendelse)

19:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

20:30

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

22:30

Møde nr. 71 i salen afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

Onsdag den 7. juni 2023
02:30

Møde nr. 71 i salen afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

07:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

08:00

Møde i Europaudvalget afholdt 02-06-2023 (genudsendelse)

10:00

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur

12:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

13:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

14:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver

15:30

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

17:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om havmiljøet i vores indre og kystnære farvande afholdt 07-06-2023

18:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

19:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

20:30

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

22:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om havmiljøet i vores indre og kystnære farvande afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

23:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

Torsdag den 8. juni 2023
00:30

Møde nr. 68 i salen afholdt 30-05-2023 (genudsendelse)

06:00

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

08:00

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

09:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om havmiljøet i vores indre og kystnære farvande afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

10:15

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner

11:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

12:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sandsugning i danske farvande afholdt 08-06-2023

13:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

14:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)

15:30

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

17:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sandsugning i danske farvande afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

18:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

19:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

20:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sandsugning i danske farvande afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

21:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

22:30

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

Fredag den 9. juni 2023
00:30

Møde nr. 68 i salen afholdt 30-05-2023 (genudsendelse)

06:00

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

08:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sandsugning i danske farvande afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

09:00

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

10:30

Møde i Europaudvalget

12:30

Åbent samråd i Transportudvalget om mangel på køreprøver afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

13:30

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om kvaliteten i daginstitutioner afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om havmiljøet i vores indre og kystnære farvande afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

15:30

Møde i Europaudvalget afholdt 09-06-2023 (genudsendelse)

17:30

Høring i Kulturudvalget om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

19:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om sandsugning i danske farvande afholdt 08-06-2023 (genudsendelse)

20:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om havmiljøet i vores indre og kystnære farvande afholdt 07-06-2023 (genudsendelse)

21:30

Møde i Europaudvalget afholdt 09-06-2023 (genudsendelse)

23:30

Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab afholdt 06-06-2023 (genudsendelse)