Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg

05.04.2019

Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg den 8.–12. april 2019. To folketingsmedlemmer deltager i sessionen.

Under Europarådets Parlamentariske Forsamlings 2. session i 2019 vil Armeniens og Georgiens premierministre tale til forsamlingen.

I forbindelse med sessionen er der anmodet om hastedebat om ”budgetkrisen i Europarådet”, som følge af Ruslands manglende indbetaling til organisationen.

Forsamlingen vil endvidere holde fællesdebat om politikeres rolle i forhold til at hadtaler og om at stoppe hadtaler og hadhandlinger i sport. Forsamlingen vil også holde fællesdebat om styrkelse af samarbejdet med FN og implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Herudover vil forsamlingen diskutere fremme af parlamenter fri for sexisme og seksuel chikane, de sociale mediers indvirkning på menneskerettigheder samt en rapport om balancering af forældres, doneres og børns rettigheder i forhold til anonym sæd- og ægdonation.

Forsamlingen vil også drøfte håndtering af nye udfordringer i forhold til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og ”hvidvask” samt tage stilling til oprettelsen af en ny EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincipper og fundamentale rettigheder.

Europarådets kommissær for menneskerettigheder vil fremlægge sin aktivitetsrapport for 2018 og tage imod spørgsmål fra forsamlingen, og der vil være drøftelse med den nuværende formand for Europarådets Ministerkomité, den finske udenrigsminister Timo Soini samt spørgetid med Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

Følgende delegationsmedlemmer deltager:

Hele dagsordenen for sessionen kan ses her.