Helsefondens bestyrelse

Sygekassernes Helsefond blev oprettet i 1973, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring.

Større
Folketinget udpeger 3 af de 7 medlemmer af Helsefondens bestyrelse samt 3 stedfortrædere. De pågældende kan, men behøver ikke være folketingsmedlemmer. Udpegningen sker for 4 år ad gangen. 

Du kan læse mere om Helsefonden, herunder fondens fundats, på fondens hjemmeside.
Helsefondens hjemmeside