Om politiske partier

Et politisk parti kan påvirke udviklingen i samfundet ved at få valgt medlemmer til enten Folketinget, kommunalbestyrelser eller regionsråd. Partierne har lokale vælgerforeninger, der opstiller kandidaterne til de politiske organer.

Partiernes opbygning

Medlemmerne i de danske partier er enkeltpersoner. Partierne er organiseret i lokale vælgerforeninger, med landsmødet som øverste myndighed.   
 

Partigruppernes bogstaver

Alle Folketingets partigrupper betegnes med bogstaver, bl.a. så man kan se, hvem  der tilhører hvilket parti. Bogstaverne i Folketinget er ikke de samme, som partierne bruger ved folketingsvalg, i deres kampagner osv. 

Gruppestøtte og regnskaber

Hver folketingsgruppe modtager et tilskud kaldet gruppestøtte. Denne støtte går især til folketingsgruppernes lønudgifter til medlemssekretærer, rådgivere, pressemedarbejdere m.fl.

Partiernes historie

Politiske partier er en gruppe personer, der deler værdier, og som under et fælles partinavn opstiller kandidater til offentlige valg for at få indflydelse på udviklingen i samfundet. 

Partiernes kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til de forskellige politiske partier, der er repræsenteret i Folketinget.

Tal og fakta om partier

Se bl.a. hvor mange medlemmer partierne har, hvornår de forskellige partier blev opstillet, og hvor mange partier der egentlig har været opstillet ved folketingsvalg.