Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets dokumenter

Fra 4. oktober 2011 til 18. juni 2015.

Udvalgsdagsordner

Forespørgsler og redegørelser

*) Disse dokumenter er ikke behandlet i udvalget, men har relation til udvalget