Medlemsoversigt for Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love
Den 20-12-2022
Anders Kronborg
Anders Kronborg (S)
Formand
Michael Aastrup Jensen
Michael Aastrup Jensen (V)
Næstformand
Jens Joel
Jens Joel (S)
Kasper Sand Kjær
Kasper Sand Kjær (S)
Camilla Fabricius
Camilla Fabricius (S)
Bjarne Laustsen
Bjarne Laustsen (S)
Annette Lind
Annette Lind (S)
Kasper Roug
Kasper Roug (S)
Mogens Jensen
Mogens Jensen (S)
Leif Lahn Jensen
Leif Lahn Jensen (S)
Hans Andersen
Hans Andersen (V)
Anni Matthiesen
Anni Matthiesen (V)
Peter Juel-Jensen
Peter Juel-Jensen (V)
Rasmus Lund-Nielsen
Rasmus Lund-Nielsen (M)
Monika Rubin
Monika Rubin (M)
Karina Adsbøl
Karina Adsbøl (DD)
Marlene Harpsøe
Marlene Harpsøe (DD)
Helena Artmann Andresen
Helena Artmann Andresen (LA)
Sandra Elisabeth Skalvig
Sandra Elisabeth Skalvig (LA)
Helle Bonnesen
Helle Bonnesen (KF)
Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov (KF)
Mikkel Bjørn
Mikkel Bjørn (NB)
Alex Ahrendtsen
Alex Ahrendtsen (DF)
Karsten Hønge
Karsten Hønge (SF)
Charlotte Broman Mølbæk
Charlotte Broman Mølbæk (SF)
Astrid Carøe
Astrid Carøe (SF)
Victoria Velasquez
Victoria Velasquez (EL)
Lotte Rod
Lotte Rod (RV)
Christina Olumeko
Christina Olumeko (ALT)