Medlemsoversigt for Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven og forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og investorfradragsloven
Den 20-12-2022
Anne Paulin
Anne Paulin (S)
Formand
Kim Valentin
Kim Valentin (V)
Næstformand
Thomas Jensen
Thomas Jensen (S)
Anders Kronborg
Anders Kronborg (S)
Birgitte Vind
Birgitte Vind (S)
Leif Lahn Jensen
Leif Lahn Jensen (S)
Jens Joel
Jens Joel (S)
Kasper Sand Kjær
Kasper Sand Kjær (S)
Malte Larsen
Malte Larsen (S)
Annette Lind
Annette Lind (S)
Preben Bang Henriksen
Preben Bang Henriksen (V)
Christoffer Aagaard Melson
Christoffer Aagaard Melson (V)
Morten Dahlin
Morten Dahlin (V)
Mohammad Rona
Mohammad Rona (M)
Monika Rubin
Monika Rubin (M)
Hans Kristian Skibby
Hans Kristian Skibby (DD)
Dennis Flydtkjær
Dennis Flydtkjær (DD)
Steffen W. Frølund
Steffen W. Frølund (LA)
Steffen Larsen
Steffen Larsen (LA)
Helle Bonnesen
Helle Bonnesen (KF)
Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov (KF)
Lars Boje Mathiesen
Lars Boje Mathiesen (NB)
Peter Kofod
Peter Kofod (DF)
Lisbeth Bech-Nielsen
Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Karsten Hønge
Karsten Hønge (SF)
Sigurd Agersnap
Sigurd Agersnap (SF)
Pelle Dragsted
Pelle Dragsted (EL)
Samira Nawa
Samira Nawa (RV)
Christina Olumeko
Christina Olumeko (ALT)