Afstemninger

Din søgning gav 372 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Afstem.nr. Titel Dato Resultat

372

2. (sidste) behandling af B 121: Om iværksættelse af en granskningskommission om Samsamsagen.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

371

2. (sidste) behandling af B 81: Om en bodsordning for kommuner, der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

370

2. (sidste) behandling af B 57: Om hjælp frem for straf til stofbrugere.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

369

2. (sidste) behandling af B 56: Om udarbejdelse af en model for kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner m.v.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

368

2. (sidste) behandling af B 115: Om en akutpakke til erhvervsskolerne og genopretning af erhvervsskolernes økonomi.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

367

2. (sidste) behandling af B 103: Om at udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn med mulighed for supplerende indkomst.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

366

2. (sidste) behandling af B 60: Om en ny karakterskala i uddannelsessystemet.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

365

2. (sidste) behandling af B 46: Om at ændre afholdelsen af skriftlige eksamener for at undgå eksamenssnyd ved brug af internettet.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

364

Eventuelt: 2. (sidste) behandling af B 18: Om at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

363

2. (sidste) behandling af B 89: Om at tilføje et klimamandat til Finanstilsynets formål.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

362

2. (sidste) behandling af B 88: Om at indskrive klima- og naturhensyn i Nationalbankens mandat.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

361

2. (sidste) behandling af B 87: Om at afskaffe forbuddet mod anpartsselskabers brug af crowdfunding.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

360

2. (sidste) behandling af B 95: Om at ophæve arealreservationer og planer om en motorvej i Ring 5-transportkorridoren i Nordsjælland.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

359

2. (sidste) behandling af B 94: Om at ophæve arealreservationerne i den sydlige del af Ring 5-transportkorridoren.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

358

2. (sidste) behandling af B 29: Om, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til danske valg.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

357

2. (sidste) behandling af B 98: Om et forsøg med kontrolleret salg af cannabis i en 5-årig prøveperiode.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

356

2. (sidste) behandling af B 79: Om evaluering af de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

355

2. (sidste) behandling af B 62: Om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 år.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

354

2. (sidste) behandling af B 97: Om forbud mod import og salg af nye fossilbiler fra 2025.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

353

2. (sidste) behandling af B 16: Om varig bevilling til Klimarådets understøttelse af klimaloven.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

352

2. (sidste) behandling af B 61: Om at ophæve indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres su.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

351

2. (sidste) behandling af B 59: Om stop for optagelse af muslimske lande i EU.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

350

2. (sidste) behandling af B 92: Om afskaffelse af måltal og politik for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

349

2. (sidste) behandling af B 66: Om nedsættelse af et udvalg, der skal udrede mænds og drenges ligestillingsudfordringer.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

348

2. (sidste) behandling af B 77: Om demokratisering af støtten til ngo’er og større gennemsigtighed i finanslovsbevillinger.. Endelig vedtagelse

02-06-2023 (2022-23 (2. samling))

Forkastet

Din søgning gav 372 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200