Afstemninger

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Afstem.nr. Titel Dato Resultat

37

2. behandling af L 30: Om bedre mulighed for udsat skolestart.. æf. nr. 3 (EL og ALT)

28-11-2023 (2023-24)

Forkastet

36

2. behandling af L 15: Om mulighed for at undtage visse øer fra taxilovens anvendelsesområde.. æf. nr. 1 (SF og EL)

28-11-2023 (2023-24)

Forkastet

35

2. behandling af L 25: Om gennemførelse af de resterende dele af Grunddataprogrammets delaftale 1 m.v.. æf. nr. 4 (Theresa Scavenius (UFG))

28-11-2023 (2023-24)

Forkastet

34

2. behandling af L 24: Om ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse.. æf. nr. 2 (Theresa Scavenius (UFG))

28-11-2023 (2023-24)

Forkastet

33

3. behandling af L 46: Om transparens i lægemiddellagre, salg og udvikling af lægemidler under særlige omstændigheder og transport af patienter fra udlandet til sundhedsbehandling i Danmark som følge af internationale humanitære krisesituationer.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

32

3. behandling af L 44: Om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger m.v.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

31

3. behandling af L 43: Om ændringer som følge af etablering af veterinæruddannelse ved Aarhus Universitet.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

30

3. behandling af L 42: Om indarbejdelse af tekstanmærkninger på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område m.v.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

29

3. behandling af L 49: Om undtagelse fra kundgørelse af tekniske specifikationer i Lovtidende m.v.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

28

3. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. Endelig vedtagelse

28-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

27

2. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. æf. nr. 6 Theresa Scavenius (UFG)

23-11-2023 (2023-24)

Forkastet

26

2. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. æf. nr. 4 Theresa Scavenius (UFG)

23-11-2023 (2023-24)

Forkastet

25

2. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. æf. nr. 3 Theresa Scavenius (UFG)

23-11-2023 (2023-24)

Forkastet

24

2. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. æf. nr. 2 Theresa Scavenius (UFG)

23-11-2023 (2023-24)

Forkastet

23

2. behandling af L 36: Om ændringen i mediestøtten og støtte til ugeaviser og støtte til publicistiske magasiner.. æf. nr. 1 Theresa Scavenius (UFG)

23-11-2023 (2023-24)

Forkastet

22

3. behandling af L 29: Om afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

21

3. behandling af L 10: Om ændring af kompetencen i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

20

3. behandling af L 9 B: Om tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

19

3. behandling af L 9 A: Om gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

18

3. behandling af L 8: Om forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

17

3. behandling af L 7: Om dobbeltbeskatningsoverenskomst med Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

16

3. behandling af L 6: Om justeringer af aktiesparekontoen m.v.. Endelig vedtagelse

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

15

Udvalgets indstilling

23-11-2023 (2023-24)

Vedtaget

14

2. behandling af L 46: Om transparens i lægemiddellagre, salg og udvikling af lægemidler under særlige omstændigheder og transport af patienter fra udlandet til sundhedsbehandling i Danmark som følge af internationale humanitære krisesituationer.. æf. nr. 3 (Mette Thiesen (DF))

21-11-2023 (2023-24)

Forkastet

13

2. behandling af L 8: Om forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.. æf. nr. 2 (DF)

21-11-2023 (2023-24)

Forkastet

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200