Europarådets Parlamentariske Forsamling holder hybrid session

15.06.2021

Den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) deltager i PACE’s sommer-session i Strasbourg den 21.-24. juni 2021

I forbindelse med sessionen vil den parlamentariske forsamling markere 10-året for Istanbul Konventionen (Europarådets konvention om forebyggelse af og kamp mod vold mod kvinder og vold i hjemmet) og holde en debat om emnet. Forsamlingen vil også holde en række debatter om emner relateret til situationen med COVID-19, herunder beskyttelse af fundamentale rettigheder og de lovmæssige konsekvenser i forbindelse med COVID-pas og -certifikater, den socioøkonomiske krise udløst af pandemien og indvirkningen af pandemien på børns rettigheder.

Der er endvidere planlagt en debat omhandlende kvinder fra underrepræsenterede grupper og fremme af deres deltagelse i politisk beslutningstagning med forventet deltagelse af den franske ligestillingsminister Elisabeth Moreno. På dagsorden er også debatter om mediefrihed, retsforfølgelse af politikere for deres udtalelser i forbindelse med deres politiske mandat samt gennemsigtighed og regulering af donationer fra udenlandske donorer til politiske partier og valgkampagner.

I forbindelse med Ungarns formandskab for Europarådets Ministerkomité vil Ungarns udenrigsminister Péter Szijjártó svare på spørgsmål fra den parlamentariske forsamling. Ligeledes vil rapporter om de nylig afholdte parlamentsvalg i hhv. Bulgarien og Albanien blive diskuteret, og endeligt skal den parlamentariske forsamling vælge nye dommere fra hhv. Kroatien og Rusland til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Endeligt vil medlemmerne af Folketingsdelegationen deltage I en række møder i PACE’s faglige komitéer, hvor de vil have mulighed for at debattere en række aktuelle sager med parlamentarikere fra de øvrige medlemslande.

Se deltagere og budget for rejsen her