Lyd fra åbne samråd i Indfødsretsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i IFU (1) - 16-11-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om statsløses ret til statsborgerskab i Danmark, jf. IFU alm. del – samrådsspørgsmål A-C. Se tillige IFU alm. del – bilag 7 og spørgsmål 4-5 og 7-12.
Møde i IFU (møde nr. 9) - 09-02-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren om Danmarks forpligtelser i forhold til FN-konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed, jf. IFU alm. del - samrådsspørgsmål A-C. Se tillige IFU alm. del - bilag 37 (folketingsåret 2009-10), L 38 - bilag 2, svar på spørgsmål S 853 og S 854 samt IFU alm. del spørgsmål 2-33.
Møde i IFU (møde nr. 15) - 17-05-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren vedr. herboende unges problemer med erhvervelse af dansk statsborgerskab, jf. IFU alm. del - samrådsspørgsmål D-E. Se tillige IFU alm. del – svar på spørgsmål 85, 86, 89 og 90, IFU alm. del - spm. 88, svar på spørgsmål S 1540 samt IFU alm. del - bilag 67.
Møde i IFU (Møde nr. 8) -