Lyd fra åbne samråd i Finansudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i FIU (6) - 24-11-2011
6. Åbent samråd med erhvervs- og vækstministeren om udmøntning af vækstinitiativer, jf. FIU alm. del - samrådsspm. D
Møde i FIU (40) - 20-09-2012
4. Åbent samråd med økonomi- og indenrigsministeren vedrørende kickstarten af dansk økonomi, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål S.
5. Åbent samråd med økonomi- og indenrigsministeren vedrørende udligningsreformen, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål T.
Møde i FIU (36) - 25-06-2012
1. Åbent samråd med klima-, energi- og bygningsministeren og justitsministeren om aktstykke 89 (Christiania), jf. aktstk. 89 samrådsspm. A.
Møde i FIU (3) - 09-11-2011
1. Åbent samråd med finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren om regeringsgrundlaget for regeringens økonomiske politik, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål C.
Møde i FIU (20) - 01-03-2012
1. Åbent samråd med udviklingsministeren vedr. Institut for Menneskerettigheder, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål H.
Møde i FIU (18) - 22-02-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om inddrivelse af offentlig gæld, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål K-L.
Møde i FIU (10) - 15-12-2011
3. Åbent samråd med skatteministeren om effekten på grænsehandlen, jf. L 1 - samrådsspørgsmål A.
4. Åbent samråd med erhvervs- og vækstministeren om Amagerbanken, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål F. Se tillige Statsrevisorerenes beretning 1/2011, jf. FIU alm. del - bilag 25.
Møde i FIU (1) - 27-10-2011
1. Åbent samråd med finansministeren om regeringens økonomiske plan, jf. FIU alm. del - samrådsspørgsmål A-B.
Møde i FIU (9) - 08-12-2010
1. Åbent samråd med finansministeren om statslige bestyrelsesposter, jf. FIU § 7 samrådsspørgsmål A, samt svar på FIU § 5 spørgsmål 1-3.
Møde i FIU (7) - 25-11-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om digital tinglysning, jf. FIU § alm. del - § 11 Samrådsspørgsmål A, FIU § alm. del - § 11 - Bilag 1 og 2
Møde i FIU (39) - 23-06-2011
1. Åbent samråd med finansministeren om aktstykke 154 bloktilskud, jf. samrådsspørgsmål A.
Møde i FIU (36) - 07-06-2011
1. Fortsat åbent samråd med skatteministeren og justitsministeren om aktstk. 128 (grænsekontrol), jf. aktstk. 128 § 9 - samrådsspm. A-H. Se tillige aktstk. 128 - svar på spm. 44-46 og spørgsmål 47-49.
Møde i FIU (33) - 26-05-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren og justitsministeren om aktstk. 128 (grænsekontrol), jf. aktstk. 128 § 9 - samrådsspm. A-H. Se tillige aktstk. 128 - svar på spm. 1-10, spørgsmål 11-43, og aktstk. 128 - bilag 1.
Møde i FIU (3) - 29-10-2010
a. udenrigsministeren om beregningerne af besparelsespotentialet vedr. private sygehuse, jf. FIU alm. del § 6 - samrådsspørgsmål A.
b. indenrigs- og sundhedsministeren om bevæggrundene for regeringens politik vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, jf. FIU alm. del § 16 - samrådsspørgsmål A.
Møde i FIU (29) - 28-04-2011
4. Åbent samråd med finansministeren og skatteministeren om Københavns Lufthavne A/S, jf. FIU § alm. del § 7 samrådsspørgsmål H-L. Svar på FIU alm. del § 7 spørgsmål 150-168.
Møde i FIU (23) - 16-03-2011
1. Åbent samråd med finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren om nulvækst i de offentlige udgifter, jf. FIU alm. del - § 7 samrådsspørgsmål E og F.
Møde i FIU (21) - 01-03-2011
1. Fortsat åbent samråd med finansministeren om tilbagetrækningsreformen, jf. FIU § alm. del - § 7 samrådsspørgsmål D, samt svar på FIU § 7 - spørgsmål 81-87, 90-93, 95-96, 105-107, 109 og 111. Svar på FIU § 7 - spørgsmål 88 og 94, 97-98, 108 og 110 vil blive omdelt når de foreligger.
Møde i FIU (19) - 10-02-2011
7. Åbent samråd med undervisningsministeren og videnskabsministeren om "Odense-rokaden", jf. § alm. del - § 20 bilag 2 og § alm. del - § 20 samrådsspørgsmål A-D.
Møde i FIU (18) - 09-02-2011
1. Åbent samråd med finansministeren om tilbagetrækningsreformen, jf. FIU § alm. del - § 7 samrådsspørgsmål D, samt svar på FIU § 7 - spørgsmål 81-88 vil blive omdelt når de foreligger.
Møde i FIU (17) - 08-02-2011
1. Åbent samråd med økonomi- og erhvervsministeren om aktstk. 76 (Vækstfonden), jf. FIU § 8 aktstk. 76 - samrådsspørgsmål A.
Møde i FIU (15) - 27-01-2011
1. Åbent samråd med finansministeren om betaling på privathospitaler, jf. FIU § alm. del § 16 samrådsspørgsmål F
Møde i FIU (42) -
Møde i FIU (41) - 16-09-2010
1. Åbent samråd med finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren om selskabsskatter, jf. FIU § 7 samrådsspørgsmål N, FIU § 8 samrådsspørgsmål C og FIU § 7 svar på spm. 2.
Møde i FIU (40) - 14-09-2010
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om ferie-/efterlønssagen, jf. FIU § alm. del - § 17 samrådsspm. B og C, FIU § alm. del - § 17 Bilag 1, FIU § alm. del - Svar på § 17 spm. 3,4,6 og 7 samt Statsrevisorernes beretning 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere.
Møde i FIU (35) - 24-06-2010
3. Åbent samråd med finansministeren om Aktstk. 163 (bloktilskud), jf. § alm. del § 7 - Samrådsspm. L. Svar på § alm. del § 7 spørgsmål 234 samt yderligere svar vil blive omdelt, når de foreligger
Møde i FIU (34) - 17-06-2010
1. Åbent samråd med finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren om privatisering, jf. FIU § alm. del - § 7 Samrådsspørgsmål H, svar på FIU § alm. del - § 7 spørgsmål 134 samt FIU § alm. del - § 8 Samrådsspørgsmål B
3. Afgivelse af indstilling til Europaudvalget vedr. EU-budgettet for 2011, jf. udkast på FIU § alm. del - § 7 bilag 26
Møde i FIU (24) - 14-04-2010
1. Åbent samråd med finansministeren om Danmarks Konvergensprogram 2009, jf. FIU § alm. del - § 7 samrådsspørgsmål G, FIU § alm. del - § 7 bilag 15, FIU § alm. del - § 7 spørgsmål 84-88, FIU § alm. del - § 7 spørgsmål 95-96, FIU § alm. del - § 7 spørgsmål 101-104 og FIU § alm. del - § 7 spørgsmål 107-110
Møde i FIU (23) - 08-04-2010
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om ferie-/efterlønssagen, jf. FIU § alm. del - § 17 samrådsspm. A samt FIU § alm. del - § 17 bilag 1
Møde i FIU (19) - 03-03-2010
1. Åbent samråd med finansministeren om Danmarks Konvergensprogram 2009, jf. FIU § alm. del - § 7 Samrådsspørgsmål F og FIU § alm. del - § 7 Bilag 15
Møde i FIU (14) - 21-01-2010
1. Åbent samråd med statsministeren om Rigsrevisonen, jf. FIU § alm. del - § 5 Samrådsspørgsmål C