Finansudvalgets mødedatoer og afleveringsfrister for aktstykker

Første ordinære møde efter sommerpausen forventes afholdt torsdag den 24. august 2023. Derudover afholdes ordinære møder torsdag den 31. august 2023, onsdag den 6. september 2023, torsdag den 14. september 2023, torsdag den 21. september 2023 og fredag den 29. september 2023.

Fra oktober afholdes der ordinære møder hver torsdag med undtagelse af ugerne 42 og 44.

Sidste ordinære møde i 2023 forventes afholdt torsdag den 14. december 2023.

Afleveringsfrist for aktstykker
Afleveringsfristen for aktstykker er onsdag kl. 14.00 ugen forud for det møde, hvor aktstykket ønskes behandlet.