Finansudvalgets mødedatoer og afleveringsfrister for aktstykker

Fra oktober afholdes der ordinære møder hver torsdag med undtagelse af uge 42.

Sidste ordinære møde i 2023 forventes afholdt torsdag den 14. december 2023.

Afleveringsfrist for aktstykker
Afleveringsfristen for aktstykker er onsdag kl. 14.00 ugen forud for det møde, hvor aktstykket ønskes behandlet.