Finansudvalgets mødedatoer og afleveringsfrister for aktstykker

Finansudvalget afholder ordinære møder hver torsdag kl. 13 med undtagelse af uge 24.

Sidste ordinære møde inden sommerpausen forventes afholdt torsdag den 27. juni 2024.

Første ordinære møde efter sommerpausen forventes afholdt torsdag den 29. august 2024. Derudover planlægges der møder den 4. og 19. september 2024.


Afleveringsfrister
Afleveringsfristen for aktstykker er onsdag kl. 14.00 ugen forud for det møde, hvor aktstykket ønskes behandlet.

Afleveringsfristen for svar på spørgsmål med opsættende virkning er kl. 16 dagen før det møde, hvor aktstykket ønskes behandlet.