L 51 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 07-11-2023
Betænkning afgivet 30-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2023
3. behandlet, vedtaget 07-12-2023
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget går ud på at gennemføre ændringer af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. Ændringerne skal blandt andet muliggøre digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager samt øge antallet af byretsdommere.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT, NB og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 1 (Theresa Scavenius (UFG)).