L 51 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 11-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 07-11-2023
Frist for spørgsmål 15-11-2023
Frist for svar 22-11-2023
Politisk drøftelse 23-11-2023
Frist for ændringsforslag 24-11-2023
Frist for politiske bemærkninger 28-11-2023
Betænkning afgivet 30-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2023
3. behandlet, vedtaget 07-12-2023