L 11 Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 26-10-2023
Betænkning afgivet 23-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2023
3. behandlet, vedtaget 07-12-2023
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget går ud på at indføre et retskrav på erstatning til ofre for terror eller terrorlignende handlinger begået i udlandet. Forslaget skal skabe klarhed over og sikkerhed for, at ofre for terrorhandlinger begået i udlandet eller pårørende hertil har adgang til erstatning og godtgørelse i Danmark.

Lovforslaget følger op på beslutningsforslag nr. B 167 fra folketingsåret 2021-22 om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet, som blev vedtaget af et bredt flertal af Folketinget den 7. juni 2022.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT, NB og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 1 (Theresa Scavenius (UFG)).