L 11 Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 04-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 26-10-2023
Frist for spørgsmål 06-11-2023
Frist for svar 13-11-2023
Frist for ændringsforslag 15-11-2023
Politisk drøftelse 16-11-2023
Frist for politiske bemærkninger 21-11-2023
Betænkning afgivet 23-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2023
3. behandlet, vedtaget 07-12-2023