L 74 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Finansminister Nicolai Wammen (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 24-11-2023
Betænkning afgivet 06-12-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2023
3. behandlet, vedtaget 14-12-2023
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige nedsættelse af vederlaget til ministre med 5 pct. forlænges med 1 år.

Den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget blev oprindelig vedtaget i 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. Nedsættelsen er siden forlænget i 2012, 2015, 2019, 2020 og 2021 og udløber efter de gældende regler den 31. december 2023. Med lovforslaget ændres udløbsdatoen til den 31. december 2024.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, V, SF, M, DD, KF, EL, DF, ALT, NB og UFG), imod stemte 9 (LA), hverken for eller imod stemte 4 (RV).