L 30 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven.

(Bedre mulighed for udsat skolestart).

Af: Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 13-10-2023
Betænkning afgivet 23-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-11-2023
3. behandlet, vedtaget 30-11-2023
Ministerområde:
Børne- og Undervisningsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget får børn bedre mulighed for at få udsat skolestarten med ét år, og de økonomiske rammer sikres for, at flere børn kan starte senere i skole.

Lovforslaget følger oprindelig af "Aftale om finansloven for 2022" af 6. december 2021 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT, NB og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.