Møde i Europaudvalget

Mødedato: 15-12-2023
Mødetidspunkt: kl. 08.30
Sted: 2-133
4. UDGAVE
L

1. Drøftelse af udvalgets ønske om at følge sager efter mandatafgivning


UDG

2. Henvisning af forslag til direktiv om kombineret godstransport til behandling i Transportudvalget


L

3. Meddelelser fra formanden


4. Rådsmøde nr. 3998 (miljø) den 18. december 2023 Forelæggelse ved miljøministeren


FO

5. Kommissionens forslag til ændring af direktiver om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret Forelæggelse ved erhvervsministeren

- Nyt forhandlingsoplæg


FO

6. Revision af forordning om finansielle benchmarks Forelæggelse ved erhvervsministeren

- Revideret forhandlingsoplægL

8. Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 4 og 7 nævnte møder.1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om emballage og emballageaffald

- Generel indstilling

2. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om jordbundsovervågning og jordbundsmodstandsdygtighed

- Politisk drøftelse

3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om overvågning af europæiske skove

- Politisk drøftelse

4. Eventuelt

5. Siden sidst

Alle dagsordenspunkterne hører under Miljøministeriets ressort.


FO

1. Forslag til forlængelse om rådsforordning (EU) 2022/2576 om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, udveksling af gas på tværs af grænserne og pålidelige prisbenchmarks

- Politisk enighed

FO

2. Forslag til forlængelse af rådsforordning (EU) 2022/2578 om indførslen af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af borgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser

- Politisk enighed

FO

3. Forslag til ændring og forlængelse af dele af rådsforordning (EU) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af vedvarende energi

- Politisk enighed

4. Eventuelt

5. Siden sidst

Punkt 1-3 hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort.

  L
  1. Drøftelse af udvalgets ønske om at følge sager efter mandatafgivning
  UDG
  2. Henvisning af forslag til direktiv om kombineret godstransport til behandling i Transportudvalget
  L
  3. Meddelelser fra formanden
  FO
  5. Kommissionens forslag til ændring af direktiver om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret Forelæggelse ved erhvervsministeren
  L
  8. Eventuelt
  Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 4 og 7 nævnte møder.
  3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om overvågning af europæiske skove
  4. Eventuelt
  5. Siden sidst
  Alle dagsordenspunkterne hører under Miljøministeriets ressort.
  FO
  1. Forslag til forlængelse om rådsforordning (EU) 2022/2576 om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, udveksling af gas på tværs af grænserne og pålidelige prisbenchmarks
  FO
  2. Forslag til forlængelse af rådsforordning (EU) 2022/2578 om indførslen af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af borgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser
  4. Eventuelt
  5. Siden sidst
  Punkt 1-3 hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort.