R 6 Udenrigsministerens arktiske redegørelse.

Afgivet af: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)
Samling: 2023-24
Status: Forhandlet

Baggrundsmateriale

Udvalgsområde: Færøudvalget , Grønlandsudvalget og Nordisk Råd
Tidligere debatter
Nævnt i forslaget
Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011- 2020 : Danmark, Grønland & Færøerne
Udenrigsministeriet.; Grønlands Hjemmestyre. Udenrigsdirektoratet.; Færøernes Landsstyre, 2011
The Faroe Islands in the Arctic
Ministry of Foreign Affairs and Culture, [2022]
Vilnius Summit Communiqué
NATO.int, 11. juli 2023
Et stærkere EU-engagement for et fredeligt, bæredygtigt og fremgangsrigt Arktis
Fælles meddelelse til Europaparlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og sociale Udvalg og Regionsudvalget
Europa-Kommissionen, Unionens Højtstående Repræsentant for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik, 13. oktober 2021
Aftale på forsvarsområdet 2018-2023
Forsvarsministeriet, 2018
Aftale indgået den 28. januar 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
Vilje og evne til at tage ansvar : dansk forsvar og sikkerhed 2024-2033
Forsvarsministeriet, 2023
Aftale indgået den 28. juni 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige
Aftale om en Arktis-kapacitetspakke
Forsvarsministeriet, 2021
Aftale indgået den 11. februar 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
Sixth Assessment Report
IPCC.ch (The Intergovernmental Panel on Climate Change)
The Ilulissat declaration : Arctic Ocean conference Ilulissat, Greenland, 27 - 29 May 2008 [Udenrigsministeriet], [2008]
Ilulissat-erklæringen
Forskning - vejen til fremdrift : Grønlands nationale forskningsstrategi
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, 2022
Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven samt midler fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i 2021 mv.
Uddannelses-og Forskningsministeriet, 2020
Aftaler om fordeling af forskningsreserve mv. i 2023
Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2023
Relevante love og regler
Bekendtgørelse nr. 10 af 16. august 2021 af aftale af 3. oktober 2018 om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav
Bekendtgørelse nr. 9 af 11. november 2020 af aftale af 11. maj 2017 om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde
Bekendtgørelse nr. 29 af 14. oktober 2004 af Stockholmkonventionen af 22. maj 2001 om persistente organiske miljøgifte
Bekendtgørelse nr. 142 af 21. november 1996 af konvention af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen)

Bekendtgørelse nr. 17 af 21. juli 2005 af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI
Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.