Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 30-4-2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: S-092
2. UDGAVEBemærk mødelokale - Bilagshenvisninger

1. Samråd med miljøministeren om Cheminovas giftdepot ved Høfde 42, jf. MIU alm. del - samrådsspm. Y, se tillige MIU alm. del - svar på spm. 369 - 371.


2. Gennemgang af EU-bilag.

a) Grundnotat om beskyttelse af ozonlaget, jf. MIU alm. del - bilag 238.

b) Grund- og nærhedsnotat om vedtagelsen af Rådets konklusioner om de internationale skovforhandlinger, jf. MIU alm. del - bilag 239.

c) Grund- og nærhedsnotat om nyt direktiv om reduktion af nationale udledninger af luftforurenende stoffer, jf. MIU (folketingsåret 2013-14) alm. del - bilag 368, MIU alm. del - bilag 243 (internt bilag) og 255.


3. Eventuelt.


    2. Gennemgang af EU-bilag.
    3. Eventuelt.