Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 26-3-2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: 2-145
2. UDGAVEBemærk mødelokale - Bilagshenvisninger

1. Præsentation af BASE-projektet om de lovgivningsmæssige udfordringer ved stormflodstilpasning og kystsikring ved Teknologirådet, jf. MIU alm. del - bilag 213.


2. Eventuel afgivelse af betænkning over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift og sagsbehandling). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 126 - bilag 3.


3. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.


4. Eventuelt.


    1. Præsentation af BASE-projektet om de lovgivningsmæssige udfordringer ved stormflodstilpasning og kystsikring ved Teknologirådet, jf. MIU alm. del - bilag 213.
    2. Eventuel afgivelse af betænkning over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift og sagsbehandling). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 126 - bilag 3.
    3. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.
    4. Eventuelt.