Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 26-2-2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: S-092
3. UDGAVEBemærk mødelokale, bilagspræciseringer og nyt pkt. 2

1. Samråd med miljøministeren om det kommende EU-Rådsmøde (miljø) den 6. marts 2015 samt EU-Kommissionens arbejdsprogram, jf. MIU alm. del - samrådsspm. R. Se tillige MIU alm. del - bilag 91, 137, 162 og 176.


2. Modtagelse af deputationer:

a) Bjarne Hansen om Høfte 42 depotet på Harboøre Tange, jf. MIU alm. del - bilag 140.

b) Stibo A/S om reklameafgiften på miljømærket Blomsten, jf. MIU alm. del - bilag 145.


3. Præsentation af notat om Miljøvismændenes rapport (februar 2015) ved Folketingets Økonomiske Konsulent, jf. MIU alm. del - bilag 173 (internt bilag).


4. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering, drift og sagsbehandling). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.


5. Forslag til udvalgets møder og høringer i foråret. Bilag fordeles på mødet.


6. Gennemgang af EU-bilag, jf. MIU alm. del - bilag 159. Se tillige MIU alm. del - bilag 164, 165, 166, 167 og 172.


7. Eventuelt.


  3. Præsentation af notat om Miljøvismændenes rapport (februar 2015) ved Folketingets Økonomiske Konsulent, jf. MIU alm. del - bilag 173 (internt bilag).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  4. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over L 126 (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering, drift og sagsbehandling). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.
  5. Forslag til udvalgets møder og høringer i foråret. Bilag fordeles på mødet.
  6. Gennemgang af EU-bilag, jf. MIU alm. del - bilag 159. Se tillige MIU alm. del - bilag 164, 165, 166, 167 og 172.

  Bilag:

  Grundnotat om EU Kommissionens forslag om forlængelse af gyldigheden af miljømærkekriterier for 5 produktgrupper i den europæiske miljømærkeordning, Blomsten - (Komitésag), fra miljøministeren
  Notat om Kommissionens forslag til beslutning om oprettelse af en observationsliste over stoffer, for hvilke der skal foretages EU-dækkende overvågning inden for vandpolitikken i henhold til direktiv 2008/105/EC (forslaget foreligger endnu ikke på dansk) - Komitésager, fra miljøministeren
  Ny
  Notat om Kommissionens forslag om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (kosmetikforordningen) - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Notat om Kommissionens forslag om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (kosmetikforordningen). Hårfarver mv. - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Notat om Kommissionens forslag om tre delegerede retsakter om undtagelse for anvendelse af bly, kviksølv og cadmium i forhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS2) - delegerede retsakter, fra miljøministeren
  Ny
  Grundnotat om EU Kommissionens forslag om ændring af EU miljømærkekriterier for produktgruppen maling og lak i den europæiske miljømærkeordning, Blomsten - (skriftlig komitesag), fra miljøministeren
  Ny
  7. Eventuelt.