Nordisk Råds temasession i Tórshavn
Udvalg: Nordisk Råd
Startdato: 07-04-2024
Slutdato: 10-04-2024
Sted: Tórshavn, Færøerne
Formål

Den 8. - 9. april afholdes Nordisk Råds temasession i Tórshavn, Færøerne. Temaet for sessionen er "Sikkerhed i Nordatlanten". Det er Lagtinget, der er vært for temasessionen. Inden selve temasessionen går i gang, så mødes partigrupperne i Nordisk Råd - og derefter de forskellige udvalg - for bl.a. at forberede temasessionen. "Fred og sikkerhed i Arktis" er overskriften for det islandske præsidentskabsprogram for 2024. Præsident for Nordisk Råd er Bryndís Haraldsdóttir, Sjálfstæðisflokkurin og vicepræsident er Oddný G. Harðardóttir, Samfylkingin.

Deltagere
Øvrige deltagere

International chef Pernille Deleuran
Delegationssekretær Peder H. Pedersen
Delegationssekretær Joan Ólavsdóttir
Delegationsassistent Dennis Sichlau

Program

Tema: Sikkerhed, fred og beredskab i Nordatlanten

Søndag den 7. april

15.30-18.30 Møde i Helsingforsarbejdsgruppen

Mandag 8. april

07.00-15.30 Registrering

07.30 -08.00 Velkomst af nye medlemmer

08.00-09.30 Socialdemokratiske styregruppemøder

08.00-09.00 Midtergruppens styregruppemøder

Partigruppemøde:

09.00-12.30 Den Socialdemokratiske gruppe

09.00-12.30 Midtergruppen

09.00-12.30 Konservative gruppe

08.00-12.30 Nordisk Grøn Venstre

09.30-12.30 Nordisk Frihed

12.30-13.15 Frokostpause

12.30-13.15 Ungdommens Nordiske Råds præsidium mødes med Nordisk Råds præsidentskab

Præsidie- og udvalgsmøder:

13.15-17.00 Præsidiet

13.15-17.00 Udvalget for holdbart Norden

13.15-17.00 Udvalget for Velfærd i Norden

13.15-17.00 Udvalget for kundskab og kultur i Norden

13.15-17.00 Udvalget for vækst og udvikling i Norden

Tirsdag 9. april

07.00-15.00 Registrering

08.00-08.45 Grænsehindringsgruppens møde

08.00-08.45 Kontrolkomiteens møde

09.00-09.05 Velkomsttale ved lagtingsformanden

09:05-11.45 Plenum:

Sessionens åbning

Temadebat: Sikkerhed, fred og beredskab i Nordatlanten

Aktualitetsdebat: Fremtidens nordiske transportsamarbejde

11.45-11.55 Fællesfoto

11.55-12.45 Frokostpause

12.45-15.30 Plenum:

Fælles sager

Orientering - arbejdsgruppen vedr. opdatering af Helsingforsaftalen

Udvalget for vækst og udvikling i Norden

Udvalget for kundskab og kultur i Norden

Udvalget for et holdbart Norden

Præsidiet

Samarbejdsministerens redegørelse og spørgetime

Sessionens afslutning

16.00-17.00 KontrolkomiteenInstitutionsbesøg

Budget
175.000 kr.
Regnskab
Afventer indtil regnskabet foreligger