Marianne Bigum - Fotograf Marie Hald

Marianne Bigum (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Miljøingeniør, ph.d.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget (kan ikke benyttes til sms):
Marianne Bigum, født 10. april 1983, datter af slagtermester Tommy Bigum. Samlevende med Jacob Kragh Andersen og mor til tre.
Medlemsperiode
Parlamentarisk karriere
Uddannelse
Beskæftigelse
Tillidshverv
Publikationer
»Recommendations towards the EU Plastics Strategy«, Directorate General Environment, 2017, »Nordic program to reduce the environmental impact of plastic«, Nordic Council of Ministers, 2017, »Life cycle assessment of the management of special waste types: WEEE and batteries«, Ph.d.-afhandling, DTU Environment, 2014, »Environmental impacts and resource losses of incinerating misplaced household special wastes (WEEE, batteries, ink cartridges and cables)«, Resources, Conservation and Recycling, 2017, »Metal recovery from high-grade WEEE: A life cycle assessment«, Journal of Hazardous Materials, 2012, »Changes in atmospheric CO2 content and effects on sea water«, bachelorprojekt, DTU Environment and Resources, 2006.

Udvalgsposter

Ordførerskaber
  • EU-ordfører
  • Generationsforureningsordfører
  • Global klimaordfører
  • Havmiljøordfører
  • Naturordfører
  • Ordfører vedr. nordisk samarbejde
  • Planlovsordfører
  • Udviklingsordfører

Registreringer

Lønnede stillinger, hverv el.lign.:

Beskikket censor ved Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps.

Selvstændig virksomhed:

Udlejning af lejlighed via tjenesten airbnb.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver:

Orlov fra stilling som chefkonsulent i Københavns Kommune.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen: 

[email protected]
Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.
Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.
Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.
Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 5500.
Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [13.03.2023]
Sideansvarlig: Biografiredaktionen