Grundlovens paragraf 33

§ 33
Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed.
Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail