Erhvervsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 60

Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester.

Erhvervsministeriet

2023-24

L 59

Forslag til lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.

Erhvervsministeriet

2023-24

L 58

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Ændring af bødestørrelser for søulykker, digitalisering af anmeldelse af arbejdsulykker samt mulighed for ikraftsættelse af alle dele af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for Grønland).

Erhvervsministeriet

2023-24

L 39

Forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere.

Erhvervsministeriet

2023-24

L 38

Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Realkreditbelåning af havvindmøller, styrkelse af Finanstilsynets tilsynsbeføjelser og dækning af motoransvarsforsikringer hos Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.).

Erhvervsministeriet

2023-24

L 37

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digitale markeder.

Erhvervsministeriet

2023-24

B 36

Forslag til folketingsbeslutning om et loft over betalingsfrister mellem virksomheder.

Erhvervsministeriet

2023-24

B 22

Forslag til folketingsbeslutning om ret til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende.

Erhvervsministeriet

2023-24

B 5

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde privatpersoners affyring af fyrværkeri på andre tidspunkter end nytårsaften og indskrænke tidsrummet for tilladt køb og salg af fyrværkeri.

Erhvervsministeriet

2023-24

B 2

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheders retssikkerhed ved en fremtidig epidemi.

Erhvervsministeriet

2023-24

Din søgning gav 10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200