Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion og forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning

Udvalget blev nedsat den 20. december 2022 med henblik på behandling af L 7 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion, 2022-23 (2. samling) og L 8 Forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning, 2022-23 (2. samling).
Se L 7, 2022-23 (2. samling) Se L 8, 2022-23 (2. samling)