Udvalgssekretær

Hvert folketingsudvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget.

Udvalgssekretæren har ofte en akademisk uddannelse. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer af udvalget.

Udvalgssekretariatet hjælper udvalgsmedlemmerne med alle spørgsmål vedrørende udvalgsarbejdet, skriver udkast til udvalgsbetænkninger, hjælper udvalgsmedlemmerne med at skrive lov- og beslutningsforslag m.m.