Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 705 medlemmer i form af politikere valgt ved direkte valg i de 27 EU-lande. Parlamentets opgave er at medvirke til lovgivningsprocessen i EU, vedtage og kontrollere EU's budget og udøve demokratisk kontrol ved at overvåge den udøvende magt i EU. Danmark har 14 medlemmer. Politikerne vælges for en periode på fem år, og det næste valg finder sted i år 2024. Europa-Parlamentet er i øvrigt verdens eneste direkte valgte overnationale parlament.