Handicappolitisk topmøde på Christiansborg: Flere unge med handicap skal i arbejde og uddannelse

13.10.2023

Hvordan får vi flere unge med handicap i arbejde eller uddannelse? Det blev diskuteret under det handicappolitiske topmøde den 11. oktober 2023 inviteret af Folketingets Beskæftigelsesudvalg og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Tilhørere og oplægsholdere under videooplæg ved Handicaptopmøde
Under topmødet var politikere, handicaporganisationer og en række øvrige interessenter samlet mødt op med det klare mål at drøfte udfordringen med, at over 40.000 unge står uden uddannelse eller arbejde, herunder mange unge med handicap.
 
Topmødet inkluderede både vidensoplæg og debatter om barrierer og konkrete løsninger for at øge mulighederne for at inkludere flere unge med handicap i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Deltagerne fik inspiration fra en virksomhed, der præsenterede konkrete eksempler på, hvordan virksomheden arbejdede med ansættelse af personer med handicap. Og de unge selv kom på banen med budskaber om, hvad der skal til for at sikre dem fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
 
”Jeg synes, at vi fik mange nyttige budskaber frem under dagens topmøde, som vi nu kan tage med os videre i det politiske arbejde. Men forandringer kan ikke skabes alene på beskæftigelsesområdet. Det er et emne, der i høj grad også vedrører uddannelsesområdet og socialområdet. Regeringen har meldt ud, at de vil lave en handlingsplan på handicapområdet. Det er et arbejde, som vi i Beskæftigelsesudvalget vil følge med interesse. Og så er der også igangsat et arbejde med at gentænke beskæftigelsesindsatsen. Så det stopper ikke her” siger formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Bjarne Laustsen (S).”
  
Det store fremmøde blandt politikere på tværs af Folketingets partier understregede en stor interesse for dagsordenen. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) understregede desuden, at hun håber på at etablere topmødet som en årlig begivenhed og forventer fremskridt på området, når der afholdes et lignende arrangement næste år.