Åben høring om erhvervsuddannelserne med afsæt i Lærlingeoprøret

26.04.2023

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterer til åben høring om erhvervsuddannelserne med afsæt i Lærlingeoprøret. Høringen finder sted onsdag den 10. maj 2023 kl. 9.00-11.30 i Landstingssalen på Christiansborg.

Antallet af elever, som starter på en erhvervsuddannelse er faldende, og frafaldet fra erhvervsuddannelserne er stort. Som det ser ud nu, kommer Danmark i fremtiden til at mangle personer med en erhvervsuddannelse.

Lærlingeoprøret startede i maj 2022, da omkring 250 lærlinge, elever og nyuddannede svende skrev under på, at de støttede oprøret. De unge var trætte af dårlige forhold på erhvervsuddannelserne, hvor mange oplevede at blive undervist i dårlige lokaler med slidt udstyr og af lærere med manglende kompetencer. De unge ønskede større investeringer i erhvervsuddannelserne og at ændre ved oplevelsen af at være på en andenrangsuddannelse.

Formålet med høringen er at sætte fokus på erhvervsuddannelserne for at belyse, hvilke udfordringer der er på uddannelserne, og for at undersøge, hvordan man kan sikre, at flere unge i fremtiden søger ind på og gennemfører en erhvervsuddannelse. 

Udvalget ønsker med høringen bl.a. at få belyst spørgsmål som: 

  • Hvordan gør vi det attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse?
  • Hvordan får vi frafaldet ned?
  • Hvordan kan vi styrke kvaliteten af uddannelserne, så eleverne bliver klædt på til arbejdsmarkedet, og får spændende undervisning, mens de er på skolen? Det gælder både i forhold til lærernes faglige kvalifikationer, studiemiljø og faciliteterne på uddannelserne, som f.eks. opdateret værktøj.

Til at belyse disse spørgsmål ønsker udvalget at høre eksperter, faglige organisationer og ikke mindst de unge, som går på uddannelserne i dag, hvad der kan gøres for at løfte erhvervsuddannelserne.

Programmet for høringen kan ses her.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig her.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.

Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

 

Senest opdateret: [17.05.2023]
Sideansvarlig: Udvalgssekretær Anne Nygaard Just