Folketinget skruer ned for varmen og sparer på strømmen

20.09.2022

Folketinget følger linjen på det offentlige område med besparelser på varme og strøm.

Folketingets Præsidium har besluttet, at Folketinget i lighed med den øvrige offentlige sektor indfører en række initiativer for at spare på varme og el i Folketingets bygningsmasse. 

Det betyder blandt andet, at indetemperaturen i Folketingets lokaler sænkes til 19 grader, fyringssæsonen forkortes og den udvendige belysning slukkes, i den udstrækning det ikke går ud over sikkerheden omkring Folketingets bygninger.

Belysningen af Tårnet over Christiansborg vil ophøre hurtigst muligt.  

Administrationen vil i den kommende tid også tage andre initiativer. Bl.a. vil driftstiden blive reduceret på Folketingets berømte personelevator – den såkaldte paternoster – der cirkulerer uden stop mellem stueplan og fjerde sal, mange vinduer vil blive gennemgået og tætnet, og driften af husets fjernvarme- og ventilationssystem vil blive optimeret.

Endelig vil mere og bedre behovsstyring af husets belysning på gangarealer også blive sat i gang med det samme.

Med de planlagte initiativer håber Folketinget at kunne spare, hvad der svarer til 1.100 MWh om året (ca. 14% af Folketingets samlede energiforbrug). 
-----

Det gør Folketinget 

Temperaturen sænkes til 19 grader i Folketingets bygninger.
Fyringssæsonen forkortes.
Udendørs belysning slukkes, herunder belysning af Tårnet
Fokus på slukke/styre lys i gang og fællesarealer og fortsat fokus på udskiftning af lyskilder til nyere LED teknologi.
Generel kampagne om energibesparende adfærd til brugerne af Folketingets lokaler.
Yderligere optimering af tekniske installationer, herunder indregulering af varme- og ventilationssystem i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen
Folketinget har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedbringe energiforbruget. Det graddagskorrigerede varmeforbrug faldt med 11 % fra 2012 til 2020. I samme periode er det faktiske elforbrug reduceret med 20%. 

Læs mere om Folketingets bæredygtighedsindsats.