Åbent samråd om danske virksomheders eksport af dele til F-35-kampfly
Udvalg: Udenrigsudvalget
Mødedato: 17-06-2024
Starttidspunkt: 11.00
Sluttidspunkt: 12.30
Lokale: Vær. 2-080
Udenrigsudvalget har indkaldt udenrigsministeren og justitsministeren i åbent samråd om konsekvenserne af, at en hollandsk domstol har afsagt kendelse om at stoppe hollandsk eksport af dele til F-35-kampfly. Samrådet er åbent for alle og finder sted mandag den 17. juni 2024 kl. 11.00 i vær. 2-080.

Udenrigsministeren og justitsministeren er indkaldt i et åbent samråd for at redegøre for, hvilke konsekvenser det skal have for dansk eksport af dele til F-35-kampfly, at en hollandsk domstol den 12. februar 2024 afgjorde, at hollandsk eksport af dele til F35-kampfly skal standses. Årsagen til kendelsen er, at domstolen vurderer, at der er risiko for, at israelske F35-kampfly kan blive brugt til at begå alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret i Gaza.

Ministrene vil også blive bedt om at forklare, hvordan den hollandske domstols vurdering af eksportkontrol adskiller sig fra Danmarks hidtidige praksis, herunder i relation til FN's våbenhandelstraktat og EU's regler.

Spørgsmålet er bl.a. stillet på baggrund af artiklen "Hollandsk domstol beordrer eksport til Israels F-35-kampfly stoppet. Dommen lægger pres på Danmark" bragt på information.dk den 12. februar 2024.

Samrådsspørgsmål L er stillet efter ønske fra Trine Pertou Mach (EL) og Sascha Faxe (ALT).

Tilmelding

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig, også for pressen. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest kl. 11.00, dagen inden samrådet bliver afholdt.

Gæster udefra bør beregne ekstra tid til registrering i Besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Samrådet tv-optages og vil blive vist direkte her på hjemmesiden. Optagelsen vil efterfølgende kunne (gen)ses her på siden og under "TV fra Folketinget". Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Regler for fotografering og optagelse af film og lyd under åbne samråd
Fotografering under åbne samråd kan virke forstyrrende og bør derfor begrænses mest muligt. Til gengæld er tv-optagelser og dermed også billeder fra åbne samråd som beskrevet ovenfor tilgængelige her på hjemmesiden efter samrådet. Folketingets optagelser og billeder fra åbne samråd kan frit bruges af alle. Det er dog ikke tilladt at manipulere med optagelserne eller benytte dem til kommercielt formål. Har man alligevel behov for at tage egne billeder eller optage film og lyd under et åbent samråd, skal dette primært ske i løbet af samrådets første minut. Dette må kun ske efter forudgående aftale med udvalgets formand via Udvalgssekretariatet. Udvalgsformanden kan også give tilladelse til, at den enkelte fotograf, journalist eller privatperson i løbet af samrådets første minut bevæger sig rundt i udvalgslokalet for at tage billeder.

Efter samrådets første minut må fotografering og lyd- eller filmoptagelse kun foregå siddende fra tilhørerpladserne, og det skal ske uden at forstyrre udvalgsmødet. Fotografering skal efter det første minut foregå uden blitz og lyd. Udvalgsformanden kan til enhver tid bede om, at fotografering og film- og lydoptagelser standses, hvis det generer de tilstedeværende eller forstyrrer samrådet.

Tilmelding på e-mail