Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget rejser til Brasilien
Udvalg: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Startdato: 03-03-2024
Slutdato: 09-03-2024
Sted: Brasilien
Formål

Formålet med studieturen til Brasilien er at indsamle viden om og praktiske erfaringer med det dansk-brasilianske strategiske sektorsamarbejde, som har til formål at støtte Brasilien i bestræbelserne på at opretholde det høje niveau af vedvarende energi i det brasilianske energimix og samtidig sikre en høj forsyningssikkerhed, herunder ved langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energikilder og udvikling af havvind. Studieturen planlægges som led i udvalgets strategiske fokus på havvind, og udvalget vil bl.a. mødes med parlamentarikere, relevante myndigheder og repræsentanter fra virksomheder og civilsamfundet.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgssekretær Mille Sofie Brandrup
Udvalgssektetær Mathias Mæhle

Program

Programmet kan ses her.

Budget
415.000 kr.
Regnskab
0 kr.
Bilag

Rejserapport kan se her.