Høring om Smarte Energisystemer og sektorkobling
Udvalg: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Mødedato: 21-09-2020
Starttidspunkt: 10.00
Sluttidspunkt: 12.30
Lokale: Landstingssalen
Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg holder en åben høring om Smarte Energisystemer og sektorkobling. Høringen finder sted mandag den 21. september 2020 kl. 10.00-12.30 i Landstingssalen på Christiansborg

Formål

Formålet med høringen er at få et ajourført billede af, hvor Smarte Energisystemer og sektorkobling står i dag, og hvilke perspektiver det rejser for Danmark og internationalt med hensyn til at opfylde klimamål for reduktion af CO2 samt vækst og jobskabelse.

Energikommissionen har peget på, at der fremadrettet er behov for et paradigmeskift med fokus på udvikling af et mere sammentænkt og markedsbaseret energisystem baseret på digitale løsninger, der effektivt kan udnytte energien fra de vedvarende kilder. Smarte Energisystemer og sektorkobling er et centralt element i dette paradigmeskift.

I betragtning af, hvor store perspektiver teknologien har, sætter høringen fokus på rollefordeling mellem forskellige teknologier, facilitering af reduktion i CO2-udledning, behov for teknologisk udvikling og rammebetingelser og mulige bidrag til grøn omstilling i Danmark og i andre lande.

Høringen vil således forsøge at give svar på:

  • Hvad er Smarte Energisystemer og sektorkobling, og hvad er Smarte Energisystemer og sektorkoblings rolle i forhold til Power-to-X, energilagring og -konvertering og energieffektivisering i forbindelse med den grønne omstilling?
  • Hvor mange mio. tons reduktion i CO2-udledning kan Smarte Energisystemer og sektorkobling facilitere? Hvad er tidshorisonten for denne reduktion i CO2-udledning?
  • Hvordan kan dansk erhvervsliv, forsyningsselskaber og forskning medvirke til den grønne omstilling i andre lande ved hjælp af Smarte Energisystemer og sektorkobling?
  • Hvilken teknologisk udvikling er der behov for, for at det kan lade sig gøre?
  • Hvor stærkt står danske Smarte Energisystemer og sektorkobling med hensyn til erhvervsudvikling, forskning og rammebetingelser - i en international sammenligning?
  • Hvilke rammebetingelser er der behov for, for at det kan lade sig gøre, og hvilke test- og demonstrationsprojekter er nødvendige?

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har derfor inviteret førende eksperter og centrale aktører til høringen for at afdække forudsætninger for Smarte Energisystemer og sektorkobling i Danmark og i andre lande.

Programmet kan læses her.

Tilmelding

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig - også for pressen. Der er et begrænset antal pladser, som vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest torsdag den 17. september 2020 kl. 15.00. Du kan tilmelde dig her.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen begynder.


Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.

Høringen tv-optages og vil blive livestreamet her på hjemmesiden, hvor den også kan findes efterfølgende. Desuden vises høringen på Folketingets tv-kanal.

Kontakt
Udvalgssekretær
Mathias Mæhle
3337
Send e-mail
Udvalgssekretær
Mille Sofie Brandrup
3337
Send e-mail
Udvalgsassistent
Charlotte Roel Andersen
3337 5535
Send e-mail