Erhvervsudvalget rejser til Bruxelles
Udvalg: Erhvervsudvalget
Startdato: 17-03-2024
Slutdato: 18-03-2024
Sted: Bruxelles
Formål

Erhvervsudvalget gennemfører en udvalgsrejse til Bruxelles for at blive opdateret på emner som bl.a. statsstøtte, administrative byrder for erhvervslivet og revitalisering af den europæiske industripolitik. Udvalget vil få indblik i og hente inspiration fra EU-Kommissionens arbejde med at reducere administrative byrder, der udspringer af kommissionsformand Ursula von der Leyens udmelding om at ville reducere byrderne med 25 pct. Møderne med centrale aktører for dette arbejde forventes at kunne bidrage med viden til arbejdet i den parlamentariske arbejdsgruppe om reduktion af administrative byrder for erhvervslivet, som Erhvervsudvalget har nedsat i september 2023. Udvalget vil mødes med centrale aktører i bl.a. Kommissionen og øvrige interessenter på det erhvervspolitiske område.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgssekretær Gry Nielsen
Udvalgssekretær Tina Grønlund
Kontorfuldmægtig Lene Gregersen Kaasgaard

Program
Budget
50.000kr
Regnskab
Følger.