Åbent samråd om regeringens opgivelse af krav om minimumsnormeringer på dagstilbudsområdet m.v.
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Mødedato: 18-04-2024
Starttidspunkt: 10.15
Sluttidspunkt: 11.15
Lokale: 2-133
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd. Samrådet finder sted torsdag den 18. april 2024 kl. 10.15 i lokale 2-133 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren om at uddybe, om regeringens beslutning om at opgive et krav om minimumsnormeringer på dagstilbudsområdet - der er kommer på bagkant af KL's forslag - er til gavn for børnene, eller om det i virkeligheden mere er et forsøg på at spare end på reel frisættelse.

Ministeren er endvidere blevet bedt om at oplyse, om ministeren mener, at det er god skik, først at løbe fra den del af den oprindelige aftale af 5. december 2020 mellem den daværende socialdemokratiske regering og RV, SF, EL og ALT om minimumsnormeringer, der skulle sikre drøftelse af minimumsnormeringer på institutionsniveau - og dernæst ikke engang at ville understøtte viden på området med data om normeringer på institutionsniveau til trods for, at regeringen i juni 2023 besluttede at videreføre den del af den oprindelige aftale, som vedrørte øget gennemsigtighed på institutionsniveau, herunder i forhold til normeringerne.

Endelig har udvalget bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren forholder sig til, at der er kommuner, hvor der er en meget skæv fordeling af personale i institutionerne, fordi støttepersonale og særligt gode normeringer til børn med særlige behov (specialgrupper) indgår i gennemsnittet for minimumsnormeringerne?

Der henvises til nyhederne "Regeringen igangsætter initiativer, der løfter kvaliteten i daginstitutionerne", stil.dk, den 7. juni 2023 og "Regeringen fjerner en række regler på dagtilbudsområdet", uvm.dk, den 6. marts 2024.

Samrådsspørgsmålene E, F og G er efter stillet efter ønske fra Astrid Carøe (SF), Anne Hegelund (EL) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)

Kontakt
Udvalgssekretær
Mischa Vedis Juul Andersen
3337
Send e-mail
Udvalgsassistent
Karina Sand Thomsen
3337
Send e-mail