Åbent samråd med undervisningsministeren om L 60 - indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse.
Udvalg: Undervisningsudvalget
Mødedato: 20-11-2018
Starttidspunkt: 14.00
Sluttidspunkt: 14.00
Lokale: 2-011
Åbent samråd med undervisningsminister Merete Riisager (LA) om L 60 - indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder. Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag den 20. november 2018 kl. 14.00.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvorfor indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder, efter ministerens vurdering ikke er et brud på folkeskoleforliget.

Samrådsspørgsmål A på L 60 er stillet efter ønske fra Jacob Mark (SF) og Marianne Jelved (RV)