Undervisningsudvalget (UNU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 333 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

UNU Alm.del Spørgsmål 333

Spm. om vurdering af initiativet, hvor frisør- og fodterapeuteleverne som en fast del af undervisningen skal igennem et screeningskursus, hvor de lærer at kigge efter forskellige faresignalerer relateret til blandt andet modermærkekræft, til undervisningsministeren

Ubesvaret

07-05-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 332

Spm. om den gennemsnitlige klassekvotient for erhvervsuddannelserne, til undervisningsministeren

Ubesvaret

30-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 331

Spm. om, hvordan ministeren har gjort det klart for styrelsen, at styrelsen ikke skal forlange sanktioner, til undervisningsministeren

Ubesvaret

23-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 330

Spm. om talepapir fra det åbne samråd om sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

23-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 329

Spm. om FGU-elever (Forberedende Grunduddannelse) er berettiget til at få adgang til ungdomsboliger, til undervisningsministeren

Ubesvaret

15-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 328

Spm. om at kommentere rapporten fra den af UU Danmark nedsatte tænketank: ”Vejledning til fremtidens fremtid”, til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren

Ubesvaret

10-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 327

MFU spm. om at kommentere indholdet i artiklen ”Unge straffes for udlandsophold", til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

08-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 326

Spm. om en version af bilaget til ministerens svar på UNU alm. del – spm. 237 som i tillæg til bilagets oplysning om antal årsværk pr. årselev også for hvert gymnasium indeholder antal personaleårsværk, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

04-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 325

Spm. om, hvornår ministeren blev bekendt med, at Undervisningsministeriet havde viden om, at der var forkerte resultater i over halvdelen af de gennemførte nationale test, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

03-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 324

Spm. om, hvor mange unge mellem 16 og 19 år der har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (optagelseskravet til EUD) og ikke er i uddannelse, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

02-04-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 323

Spm. om, hvordan følgende konkret er udmøntet: ”Aftalepartierne er enige om, at ordblinde og lærere løbende skal have adgang til opdateret viden om brugen af den nyeste teknologi m.v.", til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

29-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 322

Spm. om baggrunden og grundlaget for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet Ørestad Gymnasium om redegørelser om forløbet under ministerens besøg på gymnasiet, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

29-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 321

Spm. om at sende kommunikation mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Ørestad Gymnasium og kommunikation mellem Undervisningsministeriet og STUK, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

29-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 320

Spm. om, hvordan de samlede årlige besparelser på VUC-institutioner fordeler sig, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 319

Spm. om, hvor mange VUC-afdelinger som enten er blevet lukket eller står foran snarlig lukning siden sidste folketingsvalg, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 318

Spm. om antallet af lærere på hvert af landets ungdomsinstitutioner, til undervisningsministeren

Foreløbigt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 317

Spm. om der har været kontakt mellem ministeriet og rektoratet/bestyrelsen på Ørestad Gymnasium vedrørende gymnasiets redegørelse af 15. marts 2019, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 316

Spm. om der skal ske sanktioner som følge af forløbet ved ministerens besøg på Ørestad Gymnasium, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 315

Spm. om ministeren eller ministeriet overfor Ørestad Gymnasium har fremkommet med andre ønsker end at modtage to redegørelser fra Ørestad Gymnasiet, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 314

Spm. om at ministeren eller ministeriet ikke var tilfredse med Ørestad Gymnasiums første redegørelse vedrørende ministerens besøg på Ørestad Gymnasium, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 313

Spm. om en kopi af al kommunikation mellem Ørestad Gymnasium og Undervisningsministeriet vedr. ministeren besøg, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 312

Spm. om, hvor mange omgængere der har været i 0. klasse, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

28-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 311

Spm. om, hvordan det sikres, at de mest sårbare kursister ikke bliver glemt i arbejdet med FGU-reformen, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

27-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 310

Spm. om, hvorvidt det er korrekt, at ministeriet ikke anerkender bestyrelsens beretninger og afkræver, at gymnasiet gennemfører individuelle eller kollektive sanktioner på baggrund af ministerens besøg, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

27-03-2019
(2018-19 (1. samling))

UNU Alm.del Spørgsmål 309

Spm. om, hvor mange muslimske fri- og privatskoler der har været underlagt tilsyn og fået tilbageholdt eller mistet statsligt tilskud, til undervisningsministeren

Endeligt besvaret

27-03-2019
(2018-19 (1. samling))

Din søgning gav 333 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200