Folketinget deltager i verdensmiljøtopmødet Rio+20
Udvalg: Miljøudvalget
Startdato: 16-06-2012
Slutdato: 22-06-2012
Sted: Rio de Janeiro, Brasilien
Reformen af EU's fælles landbrugspolitik og herunder de miljømæssige aspekter er på dagsordenen, når parlamentarikere fra hele EU samles i Folketinget den 7.-8. juni 2012. Fødevareudvalget og Miljøudvalget er værter for konferencen, der foregår i Landstingssalen og er åben for pressen.

Konferencen sætter fokus på EU's fælles landbrugspolitik (CAP), som står over for en større reform med virkning fra 2014. Konferencen vil indledningsvis handle om danske landmænds perspektiv på EU's landbrugspolitik, og følgende på hvordan økologi kan benyttes som forretningsmodel i landbruget.

På andendagen vender konferencen blikket mod de globale og miljømæssige udfordringer forbundet med landbrugsreformen. Blandt andet vil muligheden for at gøre en del af landbrugsstøtten mere grøn - det såkaldte "greening element" - blive diskuteret. Greening indgår som centralt element i Europa-Kommissionens forslag til EU's fremtidige landbrugspolitik.

Blandt oplægsholderne på konferencen er Miljøminister Ida Auken, Steen Nørgaard Madsen, Formand for Mejeriforeningen, Pekka Pesonen, Generalsekretær i den europæiske landbrugsorganisation Copa-Cogeca og medlem af Europa-Parlamentet Dan Jørgensen.

De europæiske parlamentarikere vil ligeledes få mulighed for at møde grundlæggeren og medejeren af Aarstiderne Thomas Harttung, når de alle mandag den 7. juni om eftermiddagen tager til Aarstiderne for at høre om og se den forbrugerrettede forretningsmodel, som Aarstiderne kendetegnes ved.

Konferencen ledes af formanden for Fødevareudvalget, René Christensen (DF) og formanden for Miljøudvalget, Lone Loklindt (RV). Deltagerne er medlemmer fra de nationale parlamenter i EU's medlemslande og kandidatlande samt fra Europa-Parlamentet.

Hele programmet kan ses via linket til højre på siden, hvor du også finder relevant baggrundsmateriale til konferencen. Konferencen er den sidste af en lang række af interparlamentariske konferencer, som Folketinget er vært for i forbindelse med det danske EU-formandskab.

Konferencen vil ligeledes blive vist på Folketingets TV-kanal henholdsvis kl. 18.00 den 7. juni 2012 og kl. 19.00 fredag den 8. juni 2012. Endvidere genudsendes visningen søndag den 10. juni fra 12.00.

Formål

Formålet med rejsen er dels at deltage i Rio+20-konferencen og dels at få et indblik i den række af miljømæssige problemstillinger, en mega city som Rio de Janeiro står overfor.

Deltagere
Øvrige deltagere
Folketingsdelegationen ledes af formanden for Miljøudvalget, Lone Loklindt (RV). Udover deltagerne fra Miljøudvalget deltager følgende medlemmer fra Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB), Udenrigsudvalget (URU) og Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ).
  • Steen Gade (KEB, SF)
  • Eyvind Vesselbo (KEB, V)
  • Lykke Friis (URU, V)
  • Lisbeth Bech Poulsen (URU, SF)
  • Mette Hjermind Dencker (ULØ, DF)
Delegationen følges af:
  • Udvalgssekretær Klaus Andersen
  • Udvalgsassistent Lene Gregersen Kaasgaard
Det samlede budget for turen udgør 550.000 kr. Miljøudvalgets andel forventes at udgøre ca. 400.000 kr.


Program

Du finder delegationens program her:

Folketingets program under Rio+20Budget
400.000 kr.
Regnskab
363.299 kr.