Udvalgsrejse til Fyn
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 20-08-2009
Slutdato: 21-08-2009
Sted: Fyn
Formål

Besøge fynske gartnerier og drøfte garterierhvervets fremtidige muligheder og udfordringer.

Deltagere
Øvrige deltagere

Louise Piester, udvalgssekretær
Tommy Jørgensen, kontorfuldmægtig

Budget
25.000 kr.
Regnskab
0 kr.