Udvalgsrejse til Brasilien
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 21-08-2005
Slutdato: 27-08-2005
Sted: Brasilien
Formål

Diverse fødevarepolitiske spørgsmål, herunder sukker, gmo{{PU2}}er, besøg på landbrugsbedrifter, produktion af svin, fjerkræ m.v.

Deltagere
Øvrige deltagere

Kristen Touborg (SF)
Eva Esmarch, udvalgssekretær
Tommy Jørgensen, kontorkonsulent.

Budget
708.000 kr.
Regnskab
712.753 kr.
Bilag

FLF (2004-05) alm. del - bilag 234