Udvalgsrejse til Kina
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 03-09-2006
Slutdato: 09-09-2006
Sted: Kina
Formål

Diverse fødevarepolitiske spørgsmål, herunder fødevaresikkerhed, handelspolitik for fødevare, økologisk produktion m.v., samt besøg på fødevareforarbejdningsvirksomheder, supermarker m.v.

Deltagere
Øvrige deltagere

Eva Esmarch, udvalgssekretær
Tommy Jørgensen, kontorkonsulent

Budget
372.000 kr.
Regnskab
349.124 kr.
Bilag

FLF (2005-06) alm. del - bilag 503
FLF (2006-07) alm. del - bilag 47