Formandsmøde for udvalgsformænd i EU
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 31-03-2011
Slutdato: 01-04-2011
Formål

Deltagelse i formandsmøde for formændene for de nationale parlamenters Landbrugsudvalg i EU.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgssekretær Louise Piester

Budget
14.000 kr.
Regnskab
0 kr.
Bilag