FLF studierejse til Argentina i uge 10, 2010
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 05-03-2010
Slutdato: 13-03-2010
Sted: Argentina
Formål

Formålet med studieturen er at opnå kendskab til de særlige produktionsmetoder og vilkår, som argentinsk landbrug virker under, og ikke mindst et indblik i den landbrugskrise, som i begyndelsen af 2008 medførte et midlertidigt eksportstop, høje eksportafgifter, demonstrationer og mangel på fødevarer i byerne, og at give udvalget indsigt i de præmisser og hensyn, der gælder i forhold til beskyttelsen af klima, natur og miljø. Formålet er endvidere at indsamle inspiration og viden i forhold til udvalgets arbejde med aktuelle problemstillinger omkring GMO. Temaerne for studieturen er blandt andet sojaproduktion, anvendelse af GMO, herunder godkendelsessystemet, opdyrkning af pampas, højteknologiske produktionsmetoder, produktion af biobrændstoffer, produktion af kødkvæg, herunder græsningsmetoder, dyrevelfærd og brug af plantegifte.

Deltagere
Øvrige deltagere

Fra sekretariatet:

Louise Piester, udvalgssekretær

Tommy Jørgensen, kontorkonsulentProgram
Budget
290.000 kr.
Regnskab
245.986 kr.