Fødevareudvalget besøger Italien
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 15-06-2014
Slutdato: 18-06-2014
Sted: Italien
Fødevareudvalget besøger Italien den 15.-18. juni 2014.

Udvalgets skal på studieturen høre om Italiens prioriteringer inden for landbrug, fiskeri og fødevarer m.v. i forbindelse med EU- formandskabet, som Italien overtager 1. juli 2014. Udvalget skal i den forbindelse møde repræsentanter for det italienske Fødevareudvalg.

Udvalget skal endvidere studere italienske kvalitetsfødevarer. Udvalget skal studere, hvad gør man i Italien for at understøtte og videreudvikle produktionen af forædlede fødevarer, og hvad gør man for at sikre efterspørgslen af disse både i Italien og i udlandet. Dette kan bl.a. belyses ved besøg hos relevante producenter af forædlede fødevarer samt møder med relevante interesseorganisationer og myndigheder.

Formål

Emnerne for udvalgets rejse er det kommende italienske EU-formandskab og italienske kvalitetsfødevarer.

Deltagere
Øvrige deltagere

Jette Christensen - udvalgssekretær
Tommy Jørgensen - udvalgsassistent
Per Christiansen - afdelingschef fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Paolo Nesti Possi - tolk

Program
Budget
139.000 kr.
Regnskab
97.616 kr.