Fødevareudvalgets studietur om fiskeri i perioden 6.- 12. marts 2011
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 06-03-2011
Slutdato: 12-03-2011
Sted: Spanien og Kap Verde
Formål

Formålet med udvalgets studietur er at studere fiskeri og drøfte fiskeripolitik, herunder EU's fiskeripartnerskabsaftaler, i Spanien og Kap Verde.

Deltagere
Øvrige deltagere

Fra sekretariatet deltager Tommy Jørgensen og Louise Piester.

Derudover deltager fødevareminister Henrik Høegh (V), kontorchef Ole Poulsen og ministersekretær Michael Riff AlexandersenBudget
375.000 kr.
Regnskab
262.186 kr.