Fødevareudvalgets studietur til Canada og USA den 23.- 29. september 2012
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 23-09-2012
Slutdato: 29-09-2012
Sted: Canada og USA
Fødevareudvalget besøger Canada og USA den 23. – 29. september 2012. Emnerne for udvalgets rejse i Canada er fiskeripolitik og i USA landbrugspolitik.

I Canada skal udvalget studere fiskerpolitik med vægt på discard, kontrol/kamerakontrol, lukkede områder og akvakultur. Udvalgets besøg går til Ottawa og Halifax. Udvalget skal mødes med relevante myndigheder og interesseorganisationer samt besøge relevante virksomheder. I USA skal udvalget studere landbrugspolitik. Her er vægten lagt på økologi, forskning og biomasseproduktion. I USA skal udvalget mødes med relevante myndigheder, det politiske niveau og bl.a. drøfte den landbrugspolitiske situation.Formål

Emnerne for studieturen er fiskeri og landbrug. Fiskeri studeres primært i Canada. Fokusområderne for fiskeripolitik er kamerakontrol, discard, lukkede områder, akvakultur. Landbrug studeres primært i USA, hvor der bl.a. vil være besøg på et bioanlæg, et større kvægbrug, et økologisk landbrug og en producent af gødningsstoffer og pesticider. I Washington etableres også møder med relevante myndigheder og organisationer.

Deltagere
Øvrige deltagere

Jette Christensen, udvalgssekretær
Tommy Jørgensen, udvalgsassistent
Jan Als Johansen, tolk

Program
Budget
416.692 kr.
Regnskab
355.322 kr.