Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 04-10-2023
Mødetidspunkt: kl. 12.00
Sted: 1-133
2. UDGAVE(Bilagspræcisering som følge af nyt folketingsår). Bemærk mødedag, -tidspunkt og -lokale

1. Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om beslutningen om at åbne et nyt gasfelt i Nordsøen med et miniudbud er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål A.


2. Eventuelt.


    1. Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om beslutningen om at åbne et nyt gasfelt i Nordsøen med et miniudbud er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål A.
    2. Eventuelt.